Prelegenci

Katarzyna Bem

Nauczycielka jogi i medytacji, posiada zaszczytny tytuł Master of Yoga. O sobie mówi: "Robie tylko to, co kocham, dlatego kocham to, co robię." Uwielbia dzielić się wiedzą na temat jogi, oddechu, medytacji, uważności. Autorka bestsellerów "Happy Detoks", "Happy Uroda". Wydaje DVD z jogą "Happy Joga". Wspólpracuje z magazyn Joga, Uroda Życia, Kukbuk.Uczy i pisze z pasją. Od lat prowadzi autorskie warsztaty, programy wyjazdowe i aktywnie propaguje jogę i zrównoważony styl życia. Prowadzi szkolenia dla firm z technik antystresowych. Miała przyjemność szkolić min.: Loreal Professionel Polska, Coty Polska, HSCB Bank, Budimex, Tork Polska, Boston Scientific International, Elles Sans Frontiere, Nespresso, Edipresse, etc."
Więcej: kasiabem.com

Monika Buchajska-Wróbel

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital. Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Wiceprezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.

Beata Bukowska

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

Od maja 2017 r. Prezes SNI, sieci zrzeszającej międzynarodowe firmy Executive Search.

Anna Chrobot

Adwokat, Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła, pracując bezpośrednio z sędziami sądów powszechnych, z bardzo dobrym wynikiem, aplikację sądową, a następnie zdecydowała się na wykonywanie zawodu adwokata. W 2013 r. zdobyła uprawnienia mediatora, będąc przeszkolona przez zawodowych mediatorów z Wielkiej Brytanii.
Z Olesiński & Wspólnicy związana od 2005 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy. Obsługuje klientów w obszarze zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi prawnych dla działów HR. Uczestniczyła jako wiodący doradca w wielu restrukturyzacjach zatrudnienia, wspierała pracodawców w trakcie sporów zbiorowych oraz licznych sporów przed sądem. Na bazie tak zdobytego doświadczenia współtworzyła w ramach Wydawnictwa Naukowego PWN książkę kierowaną dla pracodawców – "Derekrutacja".
Obecnie posiada ponad 13-letnią praktykę zawodową obejmującą stałą obsługą podmiotów prawnych z kapitałem zagranicznym, obszar HR jest jej szczególnie bliski - sama jest bowiem pracodawcą i przełożoną kilkudziesięcioosobowego zespołu.
W wolnym czasie aktywnie poświęca się ochronie zwierząt, podejmując próby zmiany przepisów, prowadząc z sukcesem liczne sprawy karne z tego zakresu. Podejmuje się również rozmów i mediacji z organami państwowymi na temat zasad ochrony praw zwierząt w Polsce.

Monika Dawid – Sawicka

Z branżą HR związana od 15 lat. Autorka tekstów, analiz i opracowań dotyczących tematyki rynku pracy, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i kapitału ludzkiego. Redaktor prowadzący wywiady z osobami zarządzającymi polskimi firmami. Współautorka raportów dotyczące polskiego rynku pracy: „Pracodawcy o rynku pracy” oraz „Rynek pracy widziany oczami pracodawców”. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Organizatorka debat biznesowych oraz licznych konferencji dedykowanych środowiskom HR. Pomysłodawczyni największego corocznego spotkania dyrektorów HR - HR Directors Summit.
Certyfikowany trener narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS. Coach ECPC oraz ICF na poziomie Associate Certified Coach. Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Erickson Coaching International, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz MBA.

Matt Domogała

Matt Domogala już od ponad 15 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc konferencje, warsztaty oraz wykłady zarówno w USA jak i w Europie (m.in. dla EY, Metlife, Citibank, Amgen, Siemens, Deloitte, Adidas; Wharton Business School, Columbia, Yale; dla trenerów korporacyjnych w ramach Association for Talent Development, USA).

Z pasją aplikuje najnowsze odkrycia psychologii i nauki o mózgu człowieka w biznesie prezentując swoją autorską koncepcję życia i pracy wyrażoną w jednym słowie “ENERGICZNIEJ”.

Podczas swoich warsztatów pokazuje uczestnikom jak budować energię i zaangażowanie (zarówno własną jak i ich zespołów) oraz jak wzmacniać odporność aby radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i życiowymi. Pomaga firmom, organizacjom i ludziom w pełni wykorzystać możliwości rozwoju.

Matt jest nie tylko trenerem ale także przedsiębiorcą i skutecznym managerem doświadczonym w budowaniu międzynarodowych zespołów i zarządzaniu międzynarodowymi projektami. Wprowadził polskie firmy IT na rynek w USA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz programy MBA (Marketing i Zarządzanie) na Uniwersytecie Pace w Nowym Jorku.

Przepłynął Ocean Atlantycki pod żaglami, ukończył maraton nowojorski oraz kilka triathlonów, wspiął się na Mont Blanc.

Magdalena Jankowska

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi z doświadczeniem w pracy w dużych firmach i międzynarodowych środowiskach. Posiadam wysokie kompetencje w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania projektami. Posiadam umiejętność budowania dobrych relacji, skutecznej komunikacji, ale przede wszystkim efektywnego zarządzania Zespołami. Wspieram firmę w dążeniu do osiągania wysokich zysków i osiągania zakładanych celów, poprzez budowanie zaangażowania, motywację i codzienne wspieranie pracowników/liderów firmy. Zapewniam integrację procesów HR z życiem biznesu oraz wspieram realizację strategii i misji firmy. Dotychczasowe osiągnięcia potwierdzają umiejętność budowania strategii HR oraz definiowania skutecznych procesów HR, pozwalających na prowadzenie organizacji skupionej na kliencie i jego potrzebach. Specjalizuję się szczególnie w zarządzaniu zmianą, w start-up’ach oraz w kierowaniu organizacjami po fuzjach. Moje doświadczenie zawodowe potwierdza szczególną skuteczność w zakresie przekształcania organizacji nisko wydajnych/borykających się z problemami w organizacje wysokowydajne, oparte na skutecznych i zmotywowanych jednostkach.

Joanna Kowalczyk

Zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorców w tym w zakresie prawa pracy z uwzględnieniem kwestii podatkowych i zusowskich.
Wspierała Klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i realizowała projekty związane z wdrożeniem managerskich programów motywacyjnych w spółkach giełdowych, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych tych programów zarówno przez Spółkę, jak i pracowników/managerów. Uczestniczyła w licznych audytach przedsiębiorców przeprowadzanych również pod względem zatrudnienia (z uwzględnieniem zagadnień podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych).
Doskonale odnajduje się również w tematyce prawa procesowego, którą wykorzystuje praktycznie w sporach z zakresu prawa budowlanego (solidarna odpowiedzialność inwestora), cywilnego (odpowiedzialność członków zarządu) oraz prawa pracy.

Katarzyna Olczak

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim szczególnie w podnoszeniu efektywności organizacji, zaangażowania pracowników oraz zarządzaniu talentami w międzynarodowych organizacjach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zmianą, procesami restrukturyzacyjnymi i transformacyjnymi. Od 6 lat związana ze Skanska Commercial Development Europe, gdzie odpowiada za strategię w obszarze HR i Innowacji w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i Rumunii. Jako członek zarządu business.link jest odpowiedzialna za rozwój współpracy Skanska z business.link (organizacja wspomagająca przedsiębiorczość, nowoczesne przestrzenie biurowe) a w szczególności za integrację organizacyjną i ekspansję zagraniczną. Certyfikowany coach, facylitator i pasjonatka twórczego rozwiązywania problemów w organizacjach oraz partycypacyjnego stylu przywództwa.

Beata Osiecka

Beata Osiecka jest absolwentką handlu zagranicznego w warszawskiej SGH. Od maja 2000 roku jest Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem Zarządu firmy Kinnarps Polska Sp. z o.o. Firma jest spółką-córką szwedzkiego koncernu Kinnarps AB – europejskiego lidera w dziedzinie wyposażania biur i obiektów użyteczności publicznej. Od 2016 pełni funkcję szefa regionu CEE. Z marką Kinnarps związana jest od 20 lat, czyli od początku działalności firmy na rynku polskim. Kinnarps Polska obsługuje około 1000 klientów rocznie. Marka firmy jest synonimem eksperta w dziedzinach ergonomii, ekologii oraz tworzenia funkcjonalnego i przyjaznego środowiska pracy.

Edyta Paul

Inicjuje i koordynuje projekty, związane z zarządzaniem zmianą, rozwojem pracowników oraz tworzeniem i wdrażaniem innowacji. W międzynarodowej firmie produkcyjnej wykorzystuje narzędzia LEAN, Agile, Design Thinking i Systematic Inventive Thinking dla budowania pozytywnych emocji i doświadczeń pracowników i klientów firmy. Certyfikowany trener FRIS, trener zarządzania zmianą, moderator i praktyk Design Thinking. Chętnie dzieli się doświadczeniami na blogu www.edytapaul.com.

Anna Podlewska

Z branżą HR związana od 13 lat. Odpowiadała za pozyskiwanie i rozwój Talentów w organizacji, procesy rekrutacyjne i diagnostyczne. Wdrażała procesy i narzędzia HR – ocenę pracowniczą, feedback, ścieżki karier. Aktualnie prowadzi programy dotyczące zaangażowania pracowników, angażującego przywództwa, transformacji kultury organizacyjnej i rozwoju Talentów. Trenerka twórczego myślenia, Certyfikowany ICC Coach, w zarządzaniu zmianą ceni i stosuje metodę PROSCI.

Agnieszka Pogorzelska

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w obszarze zaawansowanych usług i doradztwa HR. Jako trener, projektowała i prowadziła szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych klientów. W latach 2007 – 2010 jako Starszy Konsultant w PSI Polska, była odpowiedzialna za prowadzenie projektów typu Executive Search i Direct Search oraz projektów oceny i rozwoju kompetencji Assessment Centre/Development Centre dla stanowisk dyrektorskich, kierowniczych oraz dla specjalistów. Od roku 2010 związana z Inwentą jako Starszy Konsultant ds. Projektów Oceny i Rozwoju Kompetencji.

Główne obszary specjalizacji to:

  • Budowanie i zarządzanie projektami AC/DC.
  • Budowanie rekomendacji rekrutacyjnych oraz rozwojowych.
  • Udzielanie rozwojowych feedbacków.
  • Projektowanie i prowadzenie warsztatów dla asesorów wewnętrznych firm.
  • Projektowanie i zarządzanie grupowymi procesami Outplacement.
  • Ocena 360 stopni - projektowanie i prowadzenie.

Agnieszka od 7 lat specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu kompleksowych procesów AC/DC (ponad 300 sesji), Audytów Personalnych oraz w doradztwie personalnym, związanym z udoskonalaniem kompetencji i rozwojem kariery zawodowej. Posiada doświadczenie w opracowywaniu zadań symulacyjnych, ocenie uczestników sesji, przygotowywaniu raportów o uczestnikach, opracowywaniu rekomendacji rozwojowych, udzielaniu informacji zwrotnych, opracowywaniu raportów zbiorczych oraz szkoleniu asesorów. Projektuje i prowadzi cykle szkoleń dla asesorów wewnętrznych organizacji, pełni rolę mentora dla mniej doświadczonych asesorów w Inwencie oraz dla uczestników warsztatów.

Występuje na branżowych konferencjach, związanych z tematyką Assessment i Development Centre, przybliżając nowe trendy w tych procesach, występując z Klientami Inwenty i prezentując studia przypadków przeprowadzonych projektów, przedstawiając rolę AC/DC w projektowaniu programów talentów w organizacjach oraz jako zaawansowanej metody badania potrzeb szkoleniowych.

Agnieszka projektuje również i nadzoruje projekty Outplacement od strony merytorycznej oraz logistycznej

Jest certyfikowanym Analitykiem Predictive Index® (PI®) - wdrożonego w 1955 naukowego narzędzia wspierającego menedżerów i działy HR w identyfikowaniu motywacji i potrzeb leżących u podstaw działania ich pracowników. Aktualnie PI® jest używane przez ponad 7800 organizacjach w 143 krajach na świecie.

Tomasz Rey

Współodpowiada za zarządzanie i rozwój systemów wynagrodzeń zasadniczych i zmiennych oraz ofertę benefitów i rabatów dla Pracowników Banku. Uczestniczy w projektach transformacyjnych w zakresie projektowania nowych rozwiązań premiowych oraz narzędzi HR dla Pracowników. Przed dołączeniem do PKO Banku Polskiego przez 10 lat pracował w firmach doradczych, gdzie realizował projekty z zakresu efektywności organizacyjnej i HR jak również związane z budową ekosystemów wspierających rozwój innowacyjności.

Marcin Rusnarczyk

Mistrz Polski Baristów, Sędzia Polskich i Międzynarodowych Mistrzostw Baristów. Autor książki „Sekrety Kawy Poradnik dla Amatorów i Profesjonalistów”. W branży kawowej od 2002 roku. Pedagog z wykształcenia. Jak mówi wypił chyba milion filiżanek kawy!

Karolina Sójkowska

Od blisko 15 lat związana ze sprzedażą, a od ponad 5 lat pełni funkcje managerskie. Od 9 lat doradza w zakresie usług HR. Posiada wieloletnią praktykę we współpracy z klientem zarówno w obszarze sprzedaży, obsługi posprzedażowej jak i doradztwa marketingowego. Jednym z obszarów jej zainteresowań jest candidate oraz customer experience.

Katarzyna Stefańska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczyła w szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zgodnie z wymogami Komisji Certyfikatów Psychoterapii, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada certyfikat coacha ICC oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobyła pracując w systemach pomocy psychologicznej prowadząc terapię indywidualną i grupową z pacjentami psychotycznymi, ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi i osobowości. Prowadziła terapię par. Zajmowała się diagnozą i rozwojem kompetencji zawodowych (głównie menedżerskich) oraz prowadziła projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadzi psychoterapię w orientacji psychodynamicznej, swoją pracę systematycznie superwizuje. W Centrum Medycznym ENEL-MED prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych przeżywających trudności emocjonalne lub borykających się ważnymi decyzjami osobistymi, problemami psychologicznymi związanymi z sytuacjami kryzysowymi (strata, zmiana w życiu lub w pracy). Zajmuje się osobami cierpiącymi na zaburzenia o charakterze lękowym i depresyjnym, terapią par, kryzysami w związku, terapią dla kobiet w ciąży i po stracie dziecka, psychoterapią osób z psychozami.

Małgorzata Tomasik

Współpracuje z Matt’em Domogałą wspólnie przygotowując szkolenia i je prowadząc: www.energiczniej.pl
Małgosia Tomasik jest ekspertem od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w tym zawodzie. Od początku lat 90-tych rozwijała i wdrażała rozwiązania i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem. Zajmowała się także komunikacją wewnętrzną w firmach, negocjacjami ze związkami zawodowymi czy pozycjonowaniem firmy jako pracodawcy z wyboru. Jej największą pasją w zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze było pozyskiwanie odpowiednich talentów i kompetencji do organizacji, wspieranie ich rozwoju zawodowego a także ich późniejszej pracy jako liderów rozwijających zespoły i organizacje w Polsce i za granicą.
Małgosia była m.in. partnerem takich firm konsultingowych jak Arthur Andersen czy EY oraz dyrektorem HR Grupy Orlen. Przez ostatnie lata w ramach rozszerzania swoich zainteresowań zawodowych pracowała m.in. nad rozwijaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii wspierających komunikację wewnętrzną dla firm. Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem SWPS.
Z pasją podróżuje do najdalszych zakątków świata, interesuje się operą, uprawia żeglarstwo. Intensywnie pracuje wolontarystycznie i charytatywnie.

Stanisław Wojnicki

Prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i w sektorze finansowym. Interim Manager w obszarze HR. Jako konsultant pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń. Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.
Wybrane projekty w latach 2014-2017:
- zarzadzanie interimowe HR w centrum usług wspólnych BSC O-I w Poznaniu (VII – XII 2017)
- zarządzanie interimowe HR w grupie Allianz Polska (X.2015 – III.2016)
- opracowanie i wdrożenie programu zarządzania wiekiem 50+ w firmie Henkel Polska, (II.2014 –VI.2014 oraz IX.2015- XI.2015)
- realizacja programu warsztatów dla kluczowej kadry menedżerskiej firmy Platforma NC+ (X.2014 – III.2015), zmierzających do opracowania i wdrożenia nowej strategii biznesowej;
Kluczowe doświadczenia sprzed 2014 roku:
- dyrektor zarządzający HR Citibanku Polska (po połączeniu: Banku Handlowego);
- dyrektor regionalny HR (9 krajów) w Citigroup w latach 2004-2008;
- dyrektor zarządzajacy HR w grupie KBC Polska ( grupa Warta i grupa Kredyt Banku);

Marcin Wower

Manager z 23 letnim doświadczeniem, w tym głównie jako dyrektor finansowy, członek zarządu spółek produkcyjnych i handlowych głownie z portfela funduszy Private Equity. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu strategii firm, budowania zespołów i ich zarządzaniu. Po 20 latach pracy w korporacjach postanowił połączyć zamiłowanie do kawy z doświadczeniem managerskim. Co tu dużo mówić: Now this is it!

Karolina Wrześniewska

Do Skanska dołączyła 4 lata temu i od tamtej pory wspiera nie tylko zespół w Polsce, ale też międzynarodowe projekty w regionie CEE (z przyjemnością zaprzeczając mitom o niestałych w wyborach millenialsach). Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów, zwłaszcza tych dotyczących pracy zespołowej i korzystania z synergii grupy, facylitacji spotkań i projektowaniu działań rozwojowych. Prywatnie magister psychologii i specjalista do spraw komunikacji.

Ewa-Zawada

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, swoją edukację uzupełniała w Sydney na kierunku business management. Od ponad 6 lat skutecznie zarządza rozproszonym zespołem menedżerów sprzedaży, w tym czasie zbudowała silny i zmotywowany zespół co przekłada się na wysoką realizację celów. Od roku zajmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Centrum Medycznym ENEL-MED; odpowiada za wynik nowej sprzedaży programu opieki medycznej wśród klientów korporacyjnych, z zamiłowania projektantka ogrodów.

Potrzebujesz pomocy? Masz dodatkowe pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

22 50 234 70